Biblioteca Centrului Universitar Nord din Baia Mare funcţionează din anul 1961, odată cu înfiinţarea Institutului Pedagogic de 3 ani din Baia Mare. Fondul de publicaţii al bibliotecii s-a dezvoltat treptat prin achiziţii de carte, schimb de publicaţii cu diverse instituţii, organizaţii şi donaţii.
În prezent este o bibliotecă universitară modernă, cu un fond de publicaţii de peste 200.000 volume şi periodice, care acoperă aproape toate domeniile de interes. Colecţia de publicaţii periodice se îmbogăţeşte în fiecare an prin abonamente la peste 30 titluri, atât din ţară cât şi din străinatate.
De serviciile bibliotecii pot beneficia studenţi, cadre didactice, doctoranzi, studenţi înscrişi la masterat, precum şi alte categorii de personal din universitate sau cititori. Personalul bibliotecii este mereu la dispoziţia utilizatorilor pentru a le oferi acestora lămuriri asupra drepturilor şi îndatoririlor privind folosirea colecţiilor bibliotecii şi pentru a le oferi servicii de calitate.
Biblioteca funcţionează în clădirile amenajate de pe str. Victoriei nr.76 unde este sediul central al acesteia şi str. Victor Babes 62, iar baza de date poate fi consultată atât în reţeaua internă, cât şi online (Catalog de bibliotecă) şi este organizată pe servicii de împrumut la domiciliu şi sala de lectură, în care cititorii dispun de peste 40 locuri. Accesul la colecţiile bibliotecii se face pe baza Legitimaţiei de cititor, conform regulamentului de funcţionare.

Spaţiul bibliotecii este compus din :

  • o sală de lectură pe str. Victoriei nr.76,  serviciul de prelucrare, amenajată la etajul II al clădirii, secţia de împrumut
  • o filială tehnică pe str. Victor Babes 62A;
  • spaţii de depozitare.

Biblioteca Universităţii de Nord din Baia Mare oferă condiţii optime de studiu pentru utilizatorii săi.

© 2010, Biblioteca UNBM
Pagina realizată de ing. Leonard Alexandru Pop
Entries RSS Comments RSS Log in